ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΑΞΗ

Συνέπεια λόγων και πράξεων. ΔΕΘ

7 Σεπτεμβρίου 2022