ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Συνεχίζεται η καλή πορεία στον χώρο της εργασίας:

10 Αυγούστου 2022

➡️ μείωση της ανεργίας, από 17,5% τον Ιούνιο του 2019 στο 12,1% τον Ιούνιο του 2022, και

➡️ αύξηση της απασχόλησης, από 3.902.672 απασχολούμενοι τον Ιούνιο του 2019 στους 4.148.431 τον Ιούνιο του 2022!