ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣYNΔEΣMO ΓOYNOΠOIΩN ΣIATIΣTAΣ

8 Αυγούστου 2023

Στη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στο Διοικητήριο με τον πρόεδρο Γράβα Αναστάσιο και τον αντιπρόεδρο Μπλέτσα Ιωάννη, συζητήσαμε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας και τις αναγκαίες παρεμβάσεις της πολιτείας για τη στήριξή τους.