ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πυροσβεστικής Κ. Μακεδονίας.

24 Ιουλίου 2023

Στο πρόσωπο του Περιφερειακού Διευθυντή Πυροσβεστικής Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγου Κωνσταντίνου Δαδούδη, ευχαρίστησα όλα τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Κατά τη συνάντησή μας ενημερώθηκα για το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών ατην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης αλλά και για ζητήματα που μπορούν να ενισχύσουν την λειτουργία της υπηρεσίας.