ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

Στον ετήσιο χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Κώμης και του Γυμναστικού Συλλόγου Ελίμειας

7 Ιανουαρίου 2024