ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ

Στον ετήσιο χορό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βατερού Κοζάνης

3 Αυγούστου 2022