ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πτολεμαΐδας

31 Οκτωβρίου 2022

Ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή, την Πρόεδρο Κούλα Πουλασιχίδου και τα Μέλη του ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πτολεμαΐδας, την ημέρα της εθνικής επετείου.

Η προσφορά του Ερυθρού Σταυρού είναι τεράστια και συνώνυμη του εθελοντισμού.

Εξίσου σημαντική, για την περιοχή, είναι και η παρουσία του Περιφερειακού Τμήματος και είμαι βέβαιος ότι η νέα αεικίνητη πρόεδρος, Κούλα Πουλασιχίδου, με τη βοήθεια έμπειρων αλλά και νεότερων μελών και εθελοντριών, θα βρεθούν δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που θα χρειαστεί τη βοήθειά τους.