ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ 3

Στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

16 Νοεμβρίου 2022

Στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ευχήθηκα καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητή Δημήτρη Σιόλιου, συζητήσαμε για τις ανάγκες στελέχωσης με ιατρικό και άλλο προσωπικό και τα άλλα σημαντικά ζητήματα του νοσοκομείου.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για την πορεία ανέγερσης της νέας πτέρυγας, μιας πολύ σημαντικής νοσοκομειακής υποδομής, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του τόπου.