ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΙΟΥ 2

Στο Κριμήνι Βοΐου, με καλούς φίλους απολαύσαμε κάτω από τον πλάτανο τις όμορφες θεματικές της εκδήλωσης του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου.

18 Αυγούστου 2022