ΚΟΖΑΝΗ BUSSINESS START UP

Στο Kozani Business Start-up Weekend

2 Δεκεμβρίου 2023

Από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου μέχρι την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου.

Στη βιβλιοθήκη της Νέας Πανεπιστημιούπολης, στην περιοχή ΖΕΠ.