ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου Πλατανορεύματος

3 Αυγούστου 2022