28-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-5

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων.

28 Οκτωβρίου 2022