ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΜΟΕΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΥΑΚΙΟΥ

Στην όμορφη εκδήλωση του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ρυακίου.

2 Αυγούστου 2022