ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΕΙΤΟΣ

Στην εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού μου ΚΛΕΙΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

31 Δεκεμβρίου 2022