ΑΓΝΟ

Στην εκδηλωση για τη δυναμική επάνοδο της ΑΓΝΟ στην αγορά

26 Ιανουαρίου 2024

Η επανεκκίνηση και συνεχής ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και οι θεσμικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, δημιουργούν ένα θετικό και ευοίωνο επενδυτικό περιβάλλον, που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετείχα στην εκδηλωση για την επάνοδο των προϊόντων της ΑΓΝΟ στην αγορά. Ενός ισχυρού σήματος, με πολλούς συμβολισμούς και μεγάλη ιστορία, που δίνει μια επιπλέον αναπτυξιακή ώθηση στον πρωτογενή τομέα και στον εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Καλή επιτυχία!