ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

22 Μαρτίου 2023

Με λίγες λέξεις απαντώ για την τραγωδία στα Τέμπη, τη διερεύνηση των αιτίων, την ανάληψη & την απόδοση των ευθυνών, τις συνέπειες, τα άκρα και τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος.