ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3

Στη κοπή πίτας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης

5 Φεβρουαρίου 2023