ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΘΡΑ

Σήμερα είχα την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθώ στο Διοικητήριο τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης

2 Φεβρουαρίου 2024

Σήμερα είχα την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθώ στο Διοικητήριο τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης. Με ενημέρωσαν για τις προτεραιότητες και για τον προγραμματισμό δράσεων στη νέα χρονιά, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού για τη διάσωση και διάδοση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Επιπλέον, συζητήσαμε για τις προοπτικές του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης και το Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στο Όρος Μπούρινο.