ΚΡΟΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον Κρόκο Κοζάνης, με την Πρόεδρο Περιστέρα Καρατζέτζου.

9 Ιανουαρίου 2023