γουνοποιια

Ψηφίζεται σήμερα η δυνατότητα επιδοτούμενης αναστολής συμβάσεων εργασίας στην γουνοποιία

20 Ιουνίου 2022

Ικανοποιείται άλλο ένα αίτημα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γούνας, οι οποίες πλήττονται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με τροπολογία που εισάγεται στο συζητούμενο σήμερα σχέδιο νόμου του Υπουργείου των Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γούνας θα μπορούν να θέτουν σε επιδοτούμενη αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι την 31η.5.2022, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2022.

Οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αναστολή θα λάβουν ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ποσό 534 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και την αναλογία δώρου Χριστουγέννων. Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας θα τεθούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, και αναλογία δώρου Χριστουγέννων.

Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων Κ.Α.Δ.

Σε περίπτωση πενταψήφιου Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων Κ.Α.Δ.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη ρύθμιση: