ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΛΑ ΚΑΣΤΑΝΑ

Πληρώνονται οι ενισχύσεις σε μηλοπαραγωγούς και σε καστανοπαραγωγούς

3 Απριλίου 2023

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους υπουργούς Γ. Γεωργαντά, Ι. Τσακίρη και Θ. Σκυλακάκη, για την ενίσχυση των παραγωγών μήλων και κάστανων, μετά από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Η νέα στήριξη αναφέρεται σε κάποιες ακόμα παραγωγές που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, που επιβάρυνε το κόστος παραγωγής, συντήρησης και διάθεσης.
Η ενίσχυση ορίζεται ως εξής:
👉🏻 για τα κάστανα αφορά σε 57.332 στρ και 4.885 δικαιούχους, με ύψος ενίσχυσης 150€/στρ και συνολικό ποσό ενίσχυσης 7.438.750 € και
👉🏻 για τα μήλα αφορά σε 74.950 στρ και 6.710 δικαιούχους, με ύψος ενίσχυσης 250€/στρ και συνολικό ποσό ενίσχυσης 17.706.680 €.

✅ Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι παραγωγοί μήλων και κάστανων σε όλη την επικράτεια. Ειδικότερα:
➡️ Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κάστανων σε αγροτεμάχια καστανιάς σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 150 ευρώ ανά στρέμμα.
➡️ Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μήλων σε αγροτεμάχια μηλιάς σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία μήλου και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 250 ευρώ ανά στρέμμα.

Όσοι από τους δικαιούχους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2022 έως την 17.01.2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Όσοι από τους δικαιούχους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Ε.Ε. για το έτος 2022 έως την 17.01.2023, λαμβάνουν το 50%.

Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

✅ Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ΦΕΚ: