ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πιερρακάκης: «Περισσότερα από 1.148.000 ψηφιακά αντίγραφα ταυτοτήτων και διπλωμάτων οδήγησης έχουν αποθηκευτεί στο http://Gov.gr Wallet.»

16 Αυγούστου 2022