ΣΤΑΘΗΣ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΕΣ

Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis & ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Στάθης Κωνσταντινίδης Βουλευτής , παρουσία του Γ.Γ. κ. Νίκου Μιλαπίδη, συναντήθηκαν με την Ομοσπονδία Συλλόγων Αγροτών – Θεριζοαλωνιστών Ελλάδος. Συζήτησαν τα θέματα του κλάδου και τους τρόπους επίλυσης τους

11 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis & ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Στάθης Κωνσταντινίδης Βουλευτής , παρουσία του Γ.Γ. κ. Νίκου Μιλαπίδη, συναντήθηκαν με την Ομοσπονδία Συλλόγων Αγροτών – Θεριζοαλωνιστών Ελλάδος. Συζήτησαν τα θέματα του κλάδου και τους τρόπους επίλυσης τους.