ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Με τις δυναμικές και δραστήριες κυρίες της Σιάτιστας

31 Μαρτίου 2023

Σχέση εκτίμησης κι εμπιστοσύνης στον φιλόξενο χώρο του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Σιάτιστας