ΜΩΜΟΕΡΙΑ

Με τα Μωμοέρια του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου «Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου» και του Μορφωτικού Συλλόγου Αλωνακίων «ΠΟΝΤΟΣ»

1 Ιανουαρίου 2024

Με τα Μωμοέρια του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου «Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου» και του Μορφωτικού Συλλόγου Αλωνακίων «ΠΟΝΤΟΣ» και με καλούς φίλους στο Ρυάκιο και στα Αλωνάκια αναβιώσαμε το γνωστό ποντιακό δρώμενο. Όπως ζητάει και το έθιμο, η νέα χρονιά να είναι παραγωγική και καρποφόρα!