ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

Κάλαντα στη Νοηματική από το 55ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

24 Δεκεμβρίου 2023

Τα παιδιά είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων ΥΜΑΘ