ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ισχυρή εντολή για καλύτερη Δημόσια Υγεία

8 Ιουνίου 2023

Δέσμευσή μας: η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκσυγχρονίζουμε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας και προχωράμε στην πρόσληψη 10.000 γιατρών και νοσηλευτών.

bit.ly/3OYL6dp