ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΥΜΑΘ

Η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης

1 Φεβρουαρίου 2024

Μια ανάπτυξη που θέλουμε να αποδειχθεί ανθεκτική, βιώσιμη, συμπεριληπτική και να την απολαμβάνει κάθε συμπολίτης μας. Σε αυτόν τον στόχο το έργο της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, @sofia_zacharaki Σοφίας Ζαχαράκη, είναι πολυδιάστατο και εξαιρετικά σημαντικό, αφού καλείται με δράσεις και παρεμβάσεις να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, να δώσει κίνητρα και εφόδια στους νέους ανθρώπους και στις νέες οικογένειες και να αντιμετωπίσει την απειλή του δημογραφικού.

Στην προσπάθεια αυτή ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ώστε η Βόρεια Ελλάδα, που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση σε οικονομικούς, κοινωνικούς και δημογραφικούς δείκτες τα χρόνια της κρίσης, να αξιοποιήσει τα προγράμματα και τα αναπτυξιακά εργαλεία, προκειμένου να καλύψει το αναπτυξιακό κενό και να πορευτεί στον δρόμο της προόδου που ακολουθεί η χώρα.

Με τη φίλη υπουργό συνεννοηθήκαμε να αναλάβουμε κοινές δράσεις το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων προϋποθέσεων, ώστε οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στην ελληνική περιφέρεια