ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης

3 Φεβρουαρίου 2024

Με στόχο τη συντονισμένη συμμετοχή και συμβολή των εθνικών φορέων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στο EOSC (European Open Science Cloud-Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης), το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», διοργάνωσαν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνή εκδήλωση στο ΑΠΘ, με διακεκριμένες συμμετοχές από το εξωτερικό.

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, η ενημέρωση για τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται, καθώς και η ενδυνάμωση του ερευνητικού προσωπικού με καλές πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, αποτελούν αναγκαίο όρο για τη μετάβαση στη νέα εποχή των ανοιχτών δεδομένων και νομίζω ότι επιτεύχθηκαν στο έπακρο.