ΣΤΑΘΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Komakhidze

Εθιμοτυπική συνάντηση του ΥΜΑΘ Στάθη Κωνσταντινίδη με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας

15 Δεκεμβρίου 2023

Η ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Γεωργίας στη Βόρεια Ελλάδα, σε τομείς που άπτονται των κοινών χαρακτηριστικών των δυο λαών, ήταν το κύριο θέμα συζήτησης του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθη Κωνσταντινίδη, στη σημερινή εθιμοτυπική συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας κ. Nodar Komakhidze.

Οι κύριοι Κωνσταντινίδης και Komakhidze επιβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο που χαρακτηρίζει τη σχέση φιλίας των δυο λαών, εκφράζοντας αμοιβαία επιθυμία να αναπτυχθούν δράσεις και πρωτοβουλίες που θα διευρύνουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία στον τουρισμό, τον πολιτισμό, όπως επίσης στην έρευνα και την Παιδεία, δεδομένου ότι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γεωργίας έχουν συνάψει συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ο Υφυπουργός και ο Γενικός Πρόξενος αναφέρθηκαν στους 6.000 Γεωργιανούς που σύμφωνα με στοιχεία του Προξενείου διαβιούν στη Θεσσαλονίκη.