Προσωπική διαφορά υπαλ. Υπουργείου Οικονομικών_page-0001

Επιστολή μου προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο με θέμα: Προσωπική διαφορά υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.Προσωπική διαφορά υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών

1 Μαρτίου 2023