ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΏΝΗΣ

Επίσκεψη στο ΛΚΔΜ και συνεργασία με τον Διευθυντή Αντώνη Νίκου για θέματα της επιχείρησης και ζητήματα που σχετίζονται με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

6 Ιουνίου 2022