ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Επιλύεται το θέμα της υποβολής παραστατικών στην πλατφόρμα για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης για τους χρήστες των τηλεθερμάνσεων

14 Ιουνίου 2022

Στην πρώτη χρονιά ένταξης των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας στις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, εντοπίστηκε το πρόβλημα ότι αρκετοί συμπολίτες μας, δικαιούχοι της ενίσχυσης, δεν είχαν προλάβει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να συμπληρώσουν τα αναγκαία ποσά, ώστε να λάβουν το σύνολο της επιδότησης, ενόψει του ότι οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εκδίδονται πολύ αργότερα από την αρχικά τεθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Σε συνέχεια εγγράφων μου, ενημερώθηκα ότι δρομολογήθηκε η απαραίτητη αλλαγή, ώστε να αντιμετωπισθεί το παραπάνω πρόβλημα και επίκειται άμεσα η σχετική ρύθμιση.

Με τον τρόπο αυτό θα βρει την πλήρη εφαρμογή της η σημαντική αυτή διεκδίκηση για τον τόπο μας, που στηρίζει χιλιάδες νοικοκυριά.