ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

15 Ιανουαρίου 2023

➡️ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

➡️ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2023