ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το περιβάλλον

30 Αυγούστου 2022

➡️Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το επιχειρησιακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 3.600.000.000 € αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

➡️Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους :

↘️Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

↘️Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα

↘️Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον

↘️Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα

↘️Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας,

↘️Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

✅️Με την έγκριση του νέου Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των τομεακών προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.