ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

«Δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο – παράταση της προθεσμίας εγγραφής»

29 Ιουλίου 2022

Με τροπολογία που υπογράψαμε 38 Βουλευτές της ΝΔ, δίνεται παράταση στην προθεσμία εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος πολλά από αυτά να μην καταφέρουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Η τροπολογία έγινε δεκτή και έτσι δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 17 Αυγούστου προκειμένου τα αθλητικά σωματεία να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο.

Με την παράταση αυτή διευκολύνονται τα αθλητικά σωματεία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στο μητρώο, χωρίς να χάνουν τη δυνατότητά να συμμετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία είναι εγγεγραμμένα, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις παροχές της Πολιτείας. Παράλληλα, διευκολύνονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας, να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.