ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Δυνατότητα αναμόρφωσης ακόμα και κυρωμένων δασικών χαρτών

2 Αυγούστου 2022

Σε συνέχεια προηγούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, κυρίως για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων από τον χαρακτηρισμό καλλιεργούμενων εκτάσεων ως δασικών, με κίνδυνο να χαθεί μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων για τους παραγωγούς μας, έρχονται δυο νέες ρυθμίσεις.

Με την πρώτη, η οποία συμπεριλήφθηκε στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίσαμε πριν λίγες μέρες, ακόμη και σε οριστικά κυρωμένους χάρτες, θα μπορεί να γίνει αναμόρφωση, ώστε να ενσωματωθούν διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων.
▪️Η σχετική διάταξη διαλαμβάνει ότι: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με:
α) την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, με δικαστικές αποφάσεις επί του ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) ή με διοικητικές πράξεις της περ. ζ των παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου 3, που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και
β) τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων. Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στον δασικό νόμο κατά τον χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με μία δεύτερη ρύθμιση, που βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία, θα επιχειρηθεί η τακτοποίηση εκτάσεων που έχουν εκχερσωθεί εδώ και χρόνια για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για όσο διάστημα επιδοτούνται οι καλλιέργειες.
Η ρύθμιση βρίσκει έρεισμα σε σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις της αποβολής αγροτών από τις εκτάσεις που καλλιεργούν εδω και χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στο σκεπτικό της πρόσφατης σχετικής κρίσης του ΣΤΕ, για την προστασία της εθνικής γεωργικής παραγωγής.

Έχω πολλές φορές αναφερθεί στην τεράστια τομή που επιφέρουν οι εύστοχες και συμβατές μέχρι τώρα νομοθετικές παρεμβάσεις της σημερινής κυβέρνησης στον τομέα της οριστικής αντιμετώπισης προβλημάτων που χρόνιζαν και συνιστούσαν βόμβα στα θεμέλια της αγροτιάς.
Αν ευδοκιμήσουν και οι επικείμενες ρυθμίσεις, ένα τεράστιο μέρος των εκκρεμοτήτων, που επηρεάζουν άμεσα και την πρόοδο του Κτηματολογίου θα έχει επιλυθεί.

Είναι κάποιες παρεμβάσεις, των οποίων η αξία θα είχε γίνει πλήρως κατανοητή από το μέγεθος των προβλημάτων που θα είχαν προκληθεί αν δεν είχαν εφαρμοσθεί. Ευτυχώς που η αποφασιστικότητα της σημερινής κυβέρνησης δεν το άφησε να συμβεί.