ΣΥΣΚΕΨΗ FLY OVER 3

Δεύτερη σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, υπό τον συντονιστικό ρόλο του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών από την κατασκευή του εμβληματικού έργου του Fly Over.

3 Αυγούστου 2023

️Σήμερα, αποφασίστηκε η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης από επιστημονική ομάδα εργασίας, η οποία θα υποδείξει τις άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μειωθούν οι επιπτώσεις από τον περιορισμό της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

👉🏻 Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά ενεργειών που δρομολογούνται άμεσα, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η κατασκευή και να μειωθούν κατά το δυνατόν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις, λόγω του φόρτου που θα δεχθεί το πολεοδομικό συγκρότημα και ιδίως το κέντρο.

⚠️ Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση και πρέπει όλοι να επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ρεαλισμό, προκειμένου το έργο να ξεκινήσει σε σωστές βάσεις, να εντοπίζονται γρήγορα οι δυσχέρειες που πιθανόν να προκύπτουν στην πορεία υλοποίησής του και να βρίσκονται άμεσα οι βέλτιστες λύσεις προς όφελος των συμπολιτών μας.

🤝🏻 “Η λέξη κλειδί είναι η συνέργεια, που αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και προόδου συνολικά για τη Θεσσαλονίκη, ενόψει των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης”.