Επιλογή Ημερομηνίας
ΓΚΟΥΝΤΡΑ

Αικατερίνη Γκούντρα

19 Ιουνίου 2022

Image00010

Σε τροχιά υλοποίησης η κατασκευή του οδικού δικτύου Κοζάνη Ρύμνιο (ως τμήμα του Κοζάνη-Λάρισα) με νέα διατομή.

9 Ιουνίου 2022

Περισσότερα