ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3

Από το 12ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Η Πρωτογενής Παραγωγή με το Βλέμμα στο Μέλλον: Προκλήσεις και Προοπτικές στη Γεωργία και Κτηνοτροφία» που διοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή ΑγροτεχνολογίαςΑγροτεχνολογίας

15 Μαρτίου 2024