ΑΓΡΟΒΟΙΟ-4

Από την ημερίδα με θέμα «Το Δίκτυο Αγροβόιο ως φορέας ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου στη Νεάπολη Βοΐου.

19 Ιουνίου 2022

Το Αγροβόιο, μια οραματική σύμπραξη του Δήμου Βοΐου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, φιλοδοξεί να συμβάλλει καθοριστικά στην υπόθεση της Μετάβασης και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής μας, με καινοτόμες προτάσεις στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής, και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει τους στόχους του!