ΕΚΔΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Από την ενημερωτική εκδήλωση: "Η πολιτική Προστασία στη Δυτική Μακεδονία"

11 Μαρτίου 2023