ΕΚΔΗΏΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Από την Εκδήλωση των Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης

19 Φεβρουαρίου 2023

Στην εκδήλωση των Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης, ευχαρίστησα τους εργαζόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σημαντική προσφορά τους στον τόπο τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν και σημείωσα τον κομβικό ρόλο τους στην υπόθεση της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ και στην υλοποίηση των πολλών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή μας για το επόμενο διάστημα.